Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Zamki w Hiszpanii

Zasady gry:

Zamki w Hiszpanii to dość szczególny pasjans, w którym na początku gry, wszystkie karty z talii, rozłożone są w trzynastu kolumnach. Wszystkie karty są odkryte, co daje graczowi pełny obraz sytuacji i pozwala na przemyślenie strategii. Celem gry jest przeniesienie wszystkich kart z kolumn na cztery pola bazowe, które znajdują się po prawej stronie planszy. To nie jest jednak proste zadanie. Karty na polach bazowych należy układać według koloru w kolejności od asa do króla. To oznacza, że każde pole bazowe będzie reprezentować jeden kolor: kier, karo, pik czy trefl.

Karty na polu gry należy układać malejąco, naprzemiennie kolorami. Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub grupy poprawnie ułożonych kart. Ilość kart, które można przenieść jednocześnie, jest ograniczona liczbą pustych kolumn. Na pustym miejscu można położyć dowolną kartę z innej kolumny. Zamki w Hiszpanii to gra składająca się z trzech etapów. Na przejście każdego z nich wyznaczono inny czas.