Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Spiderette

Zasady gry:

Pasjans Spiderette to gra podobna do pasjansa Pająka w której używa się nie dwóch, ale jednej talii kart. Celem gry jest odpowiednie posortowanie i przeniesienie wszystkich kart na stos końcowy. Aby tak się stało, należy stworzyć cztery malejące sekwencje kart w kolorze. Każda sekwencja zawierająca 13 kart w kolorze, ułożonych malejąco od króla do asa jest automatycznie przenoszona na stos końcowy.

Karty w siedmiu kolumnach należy układać malejąco bez względu na kolor. Lepiej jednak od razu budować poprawne sekwencje w kolorze. Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub sekwencje kart w kolorze (np 6 pik, 5 pik, 4 pik). Na pustym polu kolumny można położyć dowolną kartę lub sekwencję. Aby rozdać nowy rząd kart, należy kliknąć na stosie znajdującym się w lewym dolnym rogu.

Pasjans Spiderette posiada trzy warianty gry. Na samym początku rozgrywki, należy wybrać jeden z nich. Wariant pierwszy i zarazem najłatwiejszy, to gra jednym kolorem kart. Wariant drugi to gra dwoma kolorami kart. Wariant trzeci i najtrudniejszy to gra czterema kolorami.