Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Pyramid Solitaire

Zasady gry:

Pyramid Solitaire to ciekawy pasjans polegający na zebraniu wszystkich kart ułożonych w piramidzie. W tym celu, karty z piramidy oraz dolnych stosów, należy łączyć w pary, tak aby ich suma wynosiła dokładnie 13. Wyjątek stanowi król, którego można zebrać pojedynczo.

Karty mają następującą punktację:
As – 1 punkt
Karty 2-10 liczone są według liczby oczek
Walet – 11 punktów
Dama – 12 punktów
Król – 13 punktów

Gdy stworzenie pary będzie niemożliwe, warto rozdać dodatkowe karty z dolnego stosu (more cards). Pozwoli to na stworzenie nowych możliwości. Ale uwaga, karty te można przejrzeć tylko jeden raz. W tej odmianie pasjansa możemy korzystać z pustego miejsca znajdującego się w lewym dolnym rogu. W tym miejscu możemy położyć dowolną kartę, a następnie w każdej chwili usunąć ją łącząc w parę z inną kartą według obowiązujących zasad. Jeżeli przejrzymy wszystkie karty na stosie i nie ściągniemy wszystkich kart z piramidy, grę należy powtórzyć.