Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Pikowy Pasjans Pająk

Zasady gry:

W tej odmianie pasjansa wszystkie karty są pikami, co sprawia że, jest to najłatwiejsza wersja Pająka. Celem gry jest odpowiednie posortowanie wszystkich kart i zbudowanie ośmiu kompletnych sekwencji zawierających trzynaście kart ułożonych w kolejności od króla do asa. Kompletna sekwencja jest automatycznie ściągana z planszy i przenoszona na stos końcowy.

W grze Pikowy Pasjans Pająk, karty między kolumnami można przenosić pojedynczo lub w grupach, w których występuje prawidłowa kolejność. Przenoszone karty należy układać na kartach o jeden stopień wyższych. Na pustym polu kolumny można umieścić dowolną kartę lub grupę kart. W trakcie gry, należy rozdać dodatkowe karty ułożone w pięciu stosach rezerwowych.