Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Kwiatowy Ogród

Zasady gry:

Kwiatowy Ogród to pasjans polegający na ułożeniu wszystkich kart z talii, na czterech polach widocznych po prawej stronie ekranu. Na polach tych karty w odpowiednim kolorze należy układać w kolejności od asa do króla. Na wykonanie tego zadanie przewidziano dziesięć minut. Karty na polu gry należy układać w siedmiu kolumnach, w porządku malejącym, niezależnie od koloru. W każdym kolejnym ruchu można przesunąć tylko jedną kartę. Można ją przenieść do innej kolumny lub odłożyć na właściwym polu końcowym. Na wolnym polu kolumny, można położyć dowolną kartę.

W grze Kwiatowy Ogród, pozostałe karty z talii ułożone są w rzędzie zapasowym, znajdującym się w górnej części ekranu. Karty te są odkryte i są ogólnie dostępne. To znaczy, że w dowolnym momencie układania pasjansa, można sięgnąć po dowolną kartę zapasową, a następnie przenieść ją do jednej z kolumn lub na właściwe pole końcowe.