Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Klasyczny Pasjans Klondike

Zasady gry:

Oto Klasyczny Pasjans Klondike z dużymi i czytelnymi kartami, dzięki którym, gra będzie bardzo przyjemna. Zasady tego pasjansa są zgodne z podstawową wersją gry. Nowością jest przycisk zakręconej strzałki, dzięki któremu, bez ograniczeń, cofniemy nasze wszystkie ruchy.

Tak dla przypomnienia. Celem gry Klasyczny Pasjans Klondike jest umieszczenie wszystkich kart na czterech polach bazowych, według koloru, w kolejności od Asa do Króla. Karty w dolnych kolumnach układamy malejąco stosując zasadę przemienności kolorów. Między kolumnami możemy przenosić pojedyncze karty lub poprawne sekwencje kart. W miejsce pustej kolumny możemy położyć Króla, bądź sekwencje kart rozpoczynającą się od Króla. Aby pobrać dodatkowe karty, klikamy na stosie po lewej.

Przed rozpoczęciem gry wybieramy ulubioną opcję:

DRAW 1 – pobieranie jednej karty
DRAW 3 – pobieranie trzech kart