Najlepsze pasjanse online

REKLAMA

Duży Pająk

Zasady gry:

Pasjans Duży Pająk stanowi rozbudowaną odmianę tradycyjnego pasjansa Pająka, oferującą bardziej złożoną rozgrywkę z użyciem trzech talii kart. Gra rozpoczyna się od rozmieszczenia 78 kart w trzynastu stosach, po sześć kart każdy, co stanowi początkowy układ do gry. Pozostałe 78 kart tworzy stos rezerwowy. Celem gry jest zebranie wszystkich kart poprzez tworzenie uporządkowanych malejąco sekwencji w jednym kolorze, od króla do asa. Kompletne sekwencje są usuwane z pola gry. Pełnym sukcesem jest zebranie dwunastu sekwencji w dozwolonym czasie, wynoszącym 40 minut

Karty na polu gry należy układać w porządku malejącym. Pomiędzy stosami możliwe jest przenoszenie pojedynczych kart lub zorganizowanych malejąco sekwencji kart tego samego koloru. Pusty stos można wypełnić dowolną kartą lub malejącą sekwencją w kolorze. W przypadku braku możliwości ruchu, należy sięgnąć po karty rezerwowe. Wystarczy raz kliknąć na stosie rezerwowym, aby rozdać 13 nowych kart, po jednej karcie dla każdego stosu. Wcześniej należy wypełnić kartami wszystkie puste stosy. Rezerwowe karty można rozdać sześć razy podczas każdej gry Duży Pająk.